Respectarea reglementărilor legale a normelor interne este o prioritate şi permite evitarea daunelor asupra companiei, angajaţilor şi partenerilor noştri de afaceri. Prin urmare, abaterile trebuie recunoscute rapid, procesate şi remediate imediat.

Acest lucru necesită vigilenţă din partea tuturor, precum şi dorinţa de a atrage atenţia asupra eventualelor incălcări grave a reglementărilor, având dovezi concrete în acest sens. Sunt apreciate informaţiile în acest sens din partea partenerilor de afaceri, a clienţilor şi a altor terţe părţi.

Sistemul de sesizări garantează cea mai mare protecţie posibilă pentru denunţători şi persoanele implicate. O investigaţie este iniţiată doar după o examinare foarte atentă a faptelor şi a dovezilor concrete ale unei incălcări normative. Se vor păstra confidenţialitatea şi secretul pe tot parcursul procesului de investigaţie. Informaţiile vor fi revizuite corect, prompt şi cu atenţie.